Kokoukset

Törmälän sukuseura ry   Esityslista:

Sukutapaaminen ja kokous   12-15.07.2018 Kemijärvi

1 Kokouksen avaus

2 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

3 Valitaan kokousen puheenjohtaja,sihteeri,ääntenlaskijat,sekä pöytäkirjantarkastajat

4 Hyväksytään työjärjestys

5 Keskustelu,miten hoidetaan Martta ja Arvid Törmälän haudanhoitokulut(Alustus Kirsti Törmälä)

6 Keskustellaan tomintasuunnitelmasta.Toimintasuunnitelma päätetään sukuseuran hallituksessa

7 Jäsenmaksut

8 Päätetään jäsenmaksun määrä seuraavalle kolmivuotis kaudella

9 Valitaan mikäli tarpeellista,lisäjäsen hallitukseen

10 Muut  esille tulevat asiat

  SUKUKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 Paikka: Kemijärvi Salcomp Kokoustila

Aika:  14.7.2018

Läsnä:                     

Kalevi Törmälä  Risto Törmälä  Teuvo Kivelä  Riitta

Aalto Lea Kivelä Erkki Pitkänen Timo Haaraoja 

Annikki Yrjönen Tiina Haaraoja Kirsti Ervasti 

Esa Ervasti Merja Kivelä

 

1.     Kalevi Törmälä avasi kokouksen klo 16:40,

2.     Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

3.     Kalevi Törmälä valittiin puheenjohtajaksi. Risto Törmälä valittiin sihteeriksi.

Teuvo Kivelä ja Esa Ervasti valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

4.     Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.     Arvid ja Martta Törmälän haudan hoitokustannukset päätettiin maksaa seuran varoista.

6.     Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Jäsen maksun yhteydessä lähetetään tiedote seuran toiminnasta. Toiminta suunnitelman tekee seuran hallitus.

7.     Päätetään jäsenmaksun suuruus. Timo ehdotti 20€, Tiina ehdotti 15€

8.     Seuran jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 €.

9.     Lisäjäsen hallitukseen. Puheenjohtaja esitti että Risto Törmälä valitaan hallitukseen Lea Kivelän tilalle.

      Sirkka Ulmaja valittiin seuran tiedottajaksi.

10.  Mikko Törmälä palautti seuran viirin saate kirjeineen.

11.  Seuran standardi myönnetään puheenjohtajalle kokouksessa pidettäväksi, ansioituneen jäsenen merkkipäivänä, yritykselle/yhdistykselle merkittävästä työstä seuramme hyväksi,

Sukuseuran hallitus päätti myöntää standardin Raisa Tuomikoskelle ja Teuvo Kivelälle.

                Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:57

Kemijärvellä 4.1.2020

Kalevi Törmälä                                               Risto Törmälä

Puheenjohtaja                                                Sihteeri

 

*************************************************************************************************