Kokoukset

Varsinainen sukukokous 3-5.7.2015

Paikka: Siikajoki, Törmälän tila
Aika: 04.07.2015 klo 14.00-15.00

  1. Kokous avattiin ja todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.
  2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Törmälä ja sihteeriksi Aarno Törmälä. Äänten lakijoiksi Mika Kivelä sekä Lea Kivelä, jotka toimivat samalla myös pöytäkirjan tarkistajina.
  3. Todettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, johon ei tullut muutoksia.
  4. Kirsti Ervasti esitteli seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset sekä toiminnan tarkastajan lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta. Sukuyhdistyksen tilin saldo on 1698,41 € (4.7.2015), josta lahjoitetun rahaston osuus on 905€. Muut tulot ovat kertyneet sukuyhdistyksen jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista (15 €/jäsen/a). Kuluja ovat kuukausittaiset pankkimaksut, vuosittainen nettisivujen ylläpitomaksu sekä Martan ja Arvidin haudanhoitomaksu (maksettu 5 vuodeksi).
  5. Tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin vastuu vapaus rahastonhoitajalle.
  6. Päätettiin yhteisesti siirtää toimintasuunnitelman uuden hallituksen tehtäväksi.
  7. Keskusteltiin yhdistyksen liittymismaksusta ja vuotuisesta jäsenmaksusta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Varsinaista liittymismaksua ei peritä. Päätettiin mahdollisuudesta maksaa kerralla kolmen vuoden jäsenmaksut. Tällöin jäsenmaksun määrä on 40 €/jäsen. Muutoin jäsenmaksu on 15 €/vuosi. Ne, jotka ovat jo maksaneet kauden 2015 jäsenmaksun, voivat maksaa ensi vuoden alusta seuraavat kolme kautta kerralla 2016-2018.
  8. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Törmälä. Erillistä varapuheenjohtajaa ei valita. Sihteerin hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituksen jäseniksi valittiin Kalevi Törmälä, Lea Kivelä ja Iiku Törmälä. Rahastonhoitajana jatkaa Kirsti Ervasti ja toiminnan tarkastajana Marja Törmälä. Sukuseuran nimen voi kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi myös oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan kirjoittamaan nimen yksin.
  9. Muita asioina päätettiin seuraavan sukukokouksen pitopaikka ja aika. Paikaksi valittiin Sallan Paloperän kylän Kinttaan pirtti, http://www.sallankylat.fi/fi/Kinttaanpirtti. Alustava ajankohta on 6.-8.7.2018.
  10. Kokous päätettiin

Pöytäkirjan tarkastajat
Lea Kivelä
Mika Kivelä