Kokoukset

Törmälän sukuseuran sukukukokous Lauantaina 9.7.2011 Kalajoki

Sukukokouksen esityslista

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta.
 7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
 9. päätetään rahaston perustamisesta
 10. valinnat sukuseuran hallitukseen
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Törmälän Sukuseura ry
Puheenjohtaja
Kalevi Törmälä