Etusivu

Arviointi pyydettiin kirjan kunkin aiheosion huippuasiantuntijalta. Niinpä esimerkiksi kirjan asutushistoriaosuuden on arvioinut Lapin maakuntamuseon johtaja Hannu Kotivuori ja sota-aikaosion Suomen sotamuseon johtaja kenraali Pentti Airio.

Saadut asiantuntija-arviot ovat lähes kauttaaltaan kiittäviä. Näin luonnehtii kirjaa sen asutushistoriaosuuden arvioinut Hannu Kotivuori: ”Teoksen taitto on silmiä hivelevä ja kansikuva poikkeuksellisen kutsuva. Teos on pienestä painosmäärästään johtuen harvinaisuus jo syntyessään ja kauttaaltaan huolellista työtä. ”

Kyläkirjan luonto- ja maisemaosion arvioinnin suoritti Lapin ely-keskuksen luonnonsuojelujohtaja Päivi Lundvall. Näin hän tiivistää lukukokemustaan: ”Mielenkiintoiseksi kirjan tekevät lukuisat hienot valokuvat, vanhat karttaotteet ja lainaukset vanhoista asiakirjoista. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän kokoamassa kirjassa syvällinen tietämys alueesta välittyy lukijalle piirtäen eteen menneiden sukupolvien vaikutuksen siihen maisemaan, minkä me tänä päivänä näemme kylämaisemassa.”

Kirjan elinkeino-osiot on arvioinut ely-keskuksen maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Hannu Linjakumpu. Myös hän kiittelee kirjan jäsentelyä ja esitystapaa: ”Kirja on kaikkinensa hyvin koottu ja kirjoitettu. Se on merkittävä teos paikallisen lappilaisen kylähistorian kuvauksena. Kirja antaa monille Lapin paikallishistoriasta kiinnostuneelle oivan lukuelämyksen ja tietolähteen.”

Kirjan kouluhistoriaosuuden on arvioinut Lapin kouluasioita laajasti tutkinut kouluneuvos Juhani Lassila. Myös hän on tyytyväinen lukemaansa, vaikka esittääkin lukuisia tarkennuksia ja lisäyksiä omalta erityisosaamisalueeltaan. Näin Lassila kertoo ajatuksistaan kirjan ääreltä:” Haluan onnitella sallalaisia siitä, että Sallan Paloperä on saanut ainutlaatuisen laajan ja ulkoasultaan komean kylähistorian. Toivottavasti tämä suurtyö esimerkillään kannustaa muitakin Lapin kyliä vastaavaan saavutukseen.” Lassilan arviointiteksti on luettavissa kokonaisuudessaan internetistä Paloperän kyläsivuilta (Sallankylat/Palopera).

Kirjan sota-aikaosion luki ja arvioi kenraali Pentti Airio. Näin hän kirjasta: ”Hyvä ja mielenkiintoinen kertomus kyläläisten sodanajan kokemuksista. Kirja täydentää osaltaan erinomaisella tavalla Itä-Lapin talvi- ja jatkosodanaikaista historiaa ja tapahtumien taltiointia.” Airio tekee arviotekstissään muutamia tarkennuksia joukko-osastojen nimiin ja vahvuuksiin. Hän arviotekstinsä on luettavissa Paloperän kyläsivuilta.

Sallan kunnan sivistystoimenjohtaja Marja Myllykankaalta pyydettiin myös arvio kirjasta. Näin hän lukukokemuksestaan: ”Kirja on todella sitä, mitä johdannossa määritellään: Kirja on kunnianosoitus aikaisemmille raivaajapolville ja kylän ensimmäisille uudistilallisille, jotka ovat ottaneet leipänsä ankaralla työllä. Kirja on arvokas tietoteos. Kirja jättää jäljen lukijaan.”

Tämän asiantuntija-arviokoosteen lopuksi seuraavassa on muutama kirjaryhmän oma ajatus kyläkirjan lähtökohdista ja kylähistorian merkityksestä: ”Hyvä kyläkirja on taidekirja, tietokirja ja seikkailukirja. Hyvä kylähistoria nostaa menneisyyden voitetun pimeyden opastavaksi valoksi tulevaisuuden teille. Onnistunut kyläteos on kirjoitettu kevätjoutsenen sulalla sydänvereen kastetulla.

Hyvä kyläkirja syntyy kotiseuturakkauden, kylähengen lähteillä. Ne lähteet voivat kummuta luomisvoimaa, iloa ajan apatiaan. Ja katso, uudessa keväässä kukantuoksuinen tuuli kantaa kevätjoutsenten siipiä ja valo kasvaa!”

                                                                 Kyösti Palojärvi, kirjaryhmän puh. joht.

Paloperän kylähistoriakirjaa on saatavissa Salla-päivien myyntipisteestä ja kyläsivuilla mainituilta henkilöiltä (Sallankylat/Palopera).